PLATFORMA ZAKUPOWA

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 29.10.2018 r. nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/pec_leczyca, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

• Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,

• Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),

• Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

• Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,

• W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej).

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pec_leczyca.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_leczyca. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 7:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne. Zostały dla Państwa przygotowane również instrukcje korzystania z platformy dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Przetarg nieograniczony na „Wymiana czterech węzłów dwufunkcyjnych i budowa jednego modułu c.w.u. w Łęczycy”

Łęczyca, 09.04.2021r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. SWZ
2. Załączniki do SWZ
3. Projekty do pobrania
4. Kosztorysy do pobrania
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Informacja o wyborze oferty
7. .
 8.  .
 9.  .
 10.  .
 11. .

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 06.04.2021r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Informacja z otwarcia

Informacja – unieważnienie

 11. .

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 02.03.2021r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1,2,3
 11. zmiany SIWZ

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE

Przetarg nieograniczony na „Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do części budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Panieńskiej 3/23 w Łęczycy oraz przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ulicy Przedrynek 3 w Łęczycy

Łęczyca, 12.05.2020r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogloszenie o zamówieniu
2. IPO (SIWZ)
3. Formularz oferty – zał. 1
4. Oświadczenia – zał. 2a
5. Oświadczenie dot. sp. z o.o. – zał. 2b
6. Inf. o podwykonawcach – zał. 3
7. Zobowiązania podwykonawcy – zał. 4
8. Wykaz robót – zał. 5
9. Oświadczenie RODO – zał. 6
10. Umowa – zał. 7
11. Opis przedmiotu zamówienia – zał. 8
12. Załącznik do OPZ (do zał.8) zip
13.  Informacja z otwarcia ofert
14.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.
16.

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 17.12.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Informacja z otwarcia ofert

12. Informacja o wyborze oferty  (do pobrania niżej) 

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego w rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy”

Łęczyca, 12.06.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Pliki do pobrania
4.  Informacja i unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego w rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy”

Łęczyca, 23.05.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Pliki do pobrania
 4.  Informacja z otwarcia
5.  Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 27.02.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Informacja z otwarcia ofert

 

12. Unieważnienie
 13.

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 30.01.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Wyjaśnienia nr 2
12. Wyjaśnienia nr 3
13. Informacja z otwarcia
 14. Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku usługowo-handlowego na działce nr 682/1 przy ul. Kościelnej w Łęczycy”

Łęczyca, 31.10.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do pobrania
4.  Informacja z otwarcia
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 23.10.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Załączniki nr 1, 2, 3, 5,7  (edit)

 

12. Informacja z otwarcia
 13.  Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 12.09.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Informacja z otwarcia
12.  Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na  „Modernizacja kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 1b w Łęczycy”

Łęczyca, 25.05.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie nr 1/2018 na przetarg nieograniczony
2. SIWZ wraz z załącznikami
 3.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy: ul. Zachodniej 3 i Ozorkowskie Przedmieście 6d w Łęczycy oraz przebudowa przyłącza z rur preizolowanych do budynku przy ul. Zachodniej 9 w Łęczycy

 

Łęczyca, 14.06.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie nr 2/2018 na przetarg nieograniczony
2. SIWZ wraz z załącznikami
3.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na projekt pod nazwa Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca

 

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogloszenie Nr 88319-2013.pdf
2. Ogloszenie Nr 101627-2013.pdf
3. SIWZ
4. Umowa 1
5. Umowa 2
6. Kosztorysy
7. Łęczyca 2013 – wezły
8. Łęczyca 2013 – przyłacza
9. Łęczyca 2010 – wezly
10. Przyłacza Belwederska, Osiedlowa, ZWM
11. Specyfikacja techniczna Zał.Nr 1 do SIWZ
12. Odpowiedz jednemu z Oferentów 1
13. Odpowiedz jednemu z Oferentów 2
14. Odpowiedz jednemu z Oferentów 3
15. Zmiana terminu składania ofert
16. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Zakup pomp i mierników ciepła

Łęczyca 13.07.2017

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji 10 węzłów cieplnych zasilanych z kotłowni gazowej przy ul. Belwederskiej 83 w Łęczycy

Łęczyca 29.05.2017

Aktualizacja 10.07.2017

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie o projekcie nr 519274-N-2017
2. Załącznki
3. Ogłoszenie o zmianie
4. Zmiana terminu otwarcia ofert
5. Odpowiedzi na zapytania
6. Odpowiedzi na zapytania cz.2
7. Protokół z otwarcia ofert WĘZŁY
8. Ogłoszenie o wyborze
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych na terenie miasta Łęczyca

Łęczyca 25.05.2017

Aktualizacja 10.07.2017

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie o projekcie nr 515695-N-2017
2. SIWZ
3. Załączniki
4. Ogłoszenie o zmianie
5. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
6. Pytania do przetargu
7. modyfikacja treści SIWZ
8. Protokół z otwarcia ofert
9. Ogłoszenie o wyborze
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia