PLATFORMA ZAKUPOWA

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 29.10.2018 r. nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/pec_leczyca, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

• Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,

• Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),

• Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

• Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,

• W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej).

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pec_leczyca.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_leczyca. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 7:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne. Zostały dla Państwa przygotowane również instrukcje korzystania z platformy dostępne pod adresem: platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Łęczyca, 01.09.2021r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Zaproszenie
2. Formularz ofertowy

Przetarg nieograniczony na „Wymiana czterech węzłów dwufunkcyjnych i budowa jednego modułu c.w.u. w Łęczycy”

Łęczyca, 09.04.2021r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. SWZ
2. Załączniki do SWZ
3. Projekty do pobrania
4. Kosztorysy do pobrania
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Informacja o wyborze oferty
7. .
 8.  .
 9.  .
 10.  .
 11. .

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 06.04.2021r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Informacja z otwarcia

Informacja – unieważnienie

 11. .

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 02.03.2021r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1,2,3
 11. zmiany SIWZ

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE

Przetarg nieograniczony na „Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do części budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Panieńskiej 3/23 w Łęczycy oraz przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ulicy Przedrynek 3 w Łęczycy

Łęczyca, 12.05.2020r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogloszenie o zamówieniu
2. IPO (SIWZ)
3. Formularz oferty – zał. 1
4. Oświadczenia – zał. 2a
5. Oświadczenie dot. sp. z o.o. – zał. 2b
6. Inf. o podwykonawcach – zał. 3
7. Zobowiązania podwykonawcy – zał. 4
8. Wykaz robót – zał. 5
9. Oświadczenie RODO – zał. 6
10. Umowa – zał. 7
11. Opis przedmiotu zamówienia – zał. 8
12. Załącznik do OPZ (do zał.8) zip
13.  Informacja z otwarcia ofert
14.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.
16.

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 17.12.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Informacja z otwarcia ofert

12. Informacja o wyborze oferty  (do pobrania niżej) 

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego w rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy”

Łęczyca, 12.06.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Pliki do pobrania
4.  Informacja i unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego w rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy”

Łęczyca, 23.05.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Pliki do pobrania
 4.  Informacja z otwarcia
5.  Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 27.02.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Informacja z otwarcia ofert

 

12. Unieważnienie
 13.

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 30.01.2019r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Wyjaśnienia nr 2
12. Wyjaśnienia nr 3
13. Informacja z otwarcia
 14. Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku usługowo-handlowego na działce nr 682/1 przy ul. Kościelnej w Łęczycy”

Łęczyca, 31.10.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do pobrania
4.  Informacja z otwarcia
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 23.10.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
 10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Załączniki nr 1, 2, 3, 5,7  (edit)

 

12. Informacja z otwarcia
 13.  Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

Łęczyca, 12.09.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – zał. 1
4. Oświadczenie wykonawcy art.24a – zał. 2
5. Wykaz dostaw – zał. 3
6. Wzór umowy – zał. 4
7. Formularz JEDZ – zał. 5
 8.  Instrukcja JEDZ – zał. 6
 9.  Informacja art. 91 ust. 3a – zał. 7
10.  Wyjaśnienia nr 1
 11.  Informacja z otwarcia
12.  Unieważnienie

Przetarg nieograniczony na  „Modernizacja kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 1b w Łęczycy”

Łęczyca, 25.05.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie nr 1/2018 na przetarg nieograniczony
2. SIWZ wraz z załącznikami
 3.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy: ul. Zachodniej 3 i Ozorkowskie Przedmieście 6d w Łęczycy oraz przebudowa przyłącza z rur preizolowanych do budynku przy ul. Zachodniej 9 w Łęczycy

 

Łęczyca, 14.06.2018r.

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie nr 2/2018 na przetarg nieograniczony
2. SIWZ wraz z załącznikami
3.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na projekt pod nazwa Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca

 

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogloszenie Nr 88319-2013.pdf
2. Ogloszenie Nr 101627-2013.pdf
3. SIWZ
4. Umowa 1
5. Umowa 2
6. Kosztorysy
7. Łęczyca 2013 – wezły
8. Łęczyca 2013 – przyłacza
9. Łęczyca 2010 – wezly
10. Przyłacza Belwederska, Osiedlowa, ZWM
11. Specyfikacja techniczna Zał.Nr 1 do SIWZ
12. Odpowiedz jednemu z Oferentów 1
13. Odpowiedz jednemu z Oferentów 2
14. Odpowiedz jednemu z Oferentów 3
15. Zmiana terminu składania ofert
16. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Zakup pomp i mierników ciepła

Łęczyca 13.07.2017

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji 10 węzłów cieplnych zasilanych z kotłowni gazowej przy ul. Belwederskiej 83 w Łęczycy

Łęczyca 29.05.2017

Aktualizacja 10.07.2017

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie o projekcie nr 519274-N-2017
2. Załącznki
3. Ogłoszenie o zmianie
4. Zmiana terminu otwarcia ofert
5. Odpowiedzi na zapytania
6. Odpowiedzi na zapytania cz.2
7. Protokół z otwarcia ofert WĘZŁY
8. Ogłoszenie o wyborze
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych na terenie miasta Łęczyca

Łęczyca 25.05.2017

Aktualizacja 10.07.2017

Lp. Nazwa dokumentu Plik do
pobrania
1. Ogłoszenie o projekcie nr 515695-N-2017
2. SIWZ
3. Załączniki
4. Ogłoszenie o zmianie
5. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
6. Pytania do przetargu
7. modyfikacja treści SIWZ
8. Protokół z otwarcia ofert
9. Ogłoszenie o wyborze
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia