CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

(ULOTKA INFORMACYJNA na I kwartał 2019r.)

ulotka

Taryfa dla ciepła

screen-shot-2016-10-10-at-11-45-19

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

screen-shot-2016-10-10-at-11-46-30

Decyzja PCC na przesyłanie i dystrybucję ciepła

Decyzja WCC na wytwarzanie ciepła

Regulamin Zamówień Publicznych w PEC Sp. z o.o. w Łęczycy