CIEPŁA WODA UŻYTKOWA w KAŻDYM MIESZKANIU

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA w KAŻDYM MIESZKANIU

 

Szanowni Mieszkańcy, Odbiorcy ciepła dostarczanego przez

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Łęczycy

 

Rok 2021 przyniósł bardzo duży wzrost cen paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii poprzez którą nasza Spółka zaopatruje się w podstawowe paliwo do produkcji energii cieplnej. W porównaniu do 2020r jest to wielkość przekraczająca 50%. Kierując się dobrem naszych Odbiorców Spółka prowadziła intensywne rozmowy i konsultacje z dostawcami paliwa gazowego oraz przeprowadzała analizy wpływu wzrostu cen paliwa gazowego na skutki cen energii cieplnej. Od wielu lat, okres letni skutkował znacznymi spadkami cen na Towarowej Giełdzie Energii, jednak bieżący rok jest inny, poziom cen w ostatnich latach ilustruje poniższa tabela:

Rok            Cena gazu zł/MWh netto

2017                             71,25

2018                            81,81

2019                             92,06

2020                            83,79

2021 II półrocze        129,00

2022                            125,00

Spółka jako przedsiębiorstwo posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła ma obowiązek złożenia do Urzędu Regulacji Energetyki, corocznie wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy. Spółka prowadzi bardzo oszczędną gospodarkę finansową, ogranicza wydatki do poziomu niezbędnego minimum, ale tak znaczny wzrost cen  paliwa gazowego musi wpłynąć na wzrost cen produkowanego przez Spółkę ciepła. W konsekwencji Spółka musiała zakontraktować paliwo gazowe na okres 1 roku za kwotę ok. 4 mln zł (obecnie za taką samą ilość paliwa gazowego płaciliśmy 2,9 mln zł).

Pomimo wzrostu cen paliwa gazowego od dnia 1 lipca 2021r. Spółka nowe wyższe ceny energii cieplnej wprowadzi dla Odbiorców dopiero od 1 października 2021r. Przewidywany wnioskowany do zatwierdzenia przez URE wzrost cen energii cieplnej w naszej Spółce wyniesie ok. 18%.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łęczycy prowadzi działalność w oparciu o trzy koncesje: WCC/78/219/W/3/98/WB, PCC/84/219/W/3/98/WB, OCC/33/219/W/3/98/WB polegającą na eksploatacji:

czterech kotłowni opalanych gazem GZ-50 o łącznej mocy 14,131 MW,

jednej kotłowni opalanej biomasą leśną o mocy 0,4 MW,

12,8 km sieci ciepłowniczych,

201 węzłów cieplnych.

Spółka zakupuje również na potrzeby obiektów usytuowanych przy ul. Zachodniej i Kaliskiej ok. 11000tys. GJ  rocznie w ZOZ Łęczyca.

Głównymi odbiorcami ciepła są Spółdzielnie mieszkaniowe -50%, komunalne zasoby mieszkaniowe administrowane przez PGKiM Sp. z o.o. oraz firmę usługową „Profesjonalista” -35% instytucje oraz odbiorcy indywidualni -15%.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło trwający kilka najbliższych lat proces modernizacyjno – inwestycyjny , w ramach którego zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

W roku 2022 Spółka planuje rozbudowę kotłowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego 1b oraz wdroży System e-PEC, który  pozwoli uzyskać Klientom PEC Łęczyca stały dostęp do aktualnych danych o dowolnej porze dnia. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas poprzez szybki i bezpieczny kontakt z naszą spółką bez wychodzenia z domu. Ponadto nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują pełne bezpieczeństwo oraz dają pewność, że dostęp do swoich danych mają wyłącznie zalogowani użytkownicy.

Klienci firmy poprzez moduł e-PEC będą mieli łatwy dostęp do informacji o:

rozliczeniach,

parametrach własnego punktu  odbioru (węzła),

zgłoszonych sprawach, reklamacjach,

zawartych umowach oraz aneksach do umów.

Najbliższe lata to zapowiedź kolejnych nowości technologicznych wdrażanych w Spółce, jest to konieczność wynikająca z postępu technologicznego oraz z  nacisku organów regulacyjnych na uzyskiwanie wysokiej efektywności energetycznej eksploatowanych urządzeń energetycznych.  Spółka jest właścicielem wszystkich sieci ciepłowniczych na obszarze Łęczycy (należy podkreślić, że sieć jest w 100 % preizolowana tzn. ograniczająca straty na przesyle). Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, a ok. 120 posiada monitoring i wizualizację.

Stałym działaniem na rzez rozwoju Spółki jest pozyskiwanie nowych Odbiorców, w tym promocja programu ciepłej  wody użytkowej. Program ma za zadanie wykorzystać moce produkcyjne kotłowni poza okresem grzewczym oraz  umożliwić mieszkańcom korzystanie z ciepłej wody użytkowej po znacznie niższej cenie. W budynkach mieszkalnych  dominują instalacje c.w.u. działające w oparciu o energię elektryczną. Inwestycje prowadzone wspólnie przez  Spółkę,  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają bardzo szybką stopę zwrotu i gwarantują niskie koszty  eksploatacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa taryfa na rok 2020/2021 dostępna w zakładce „Do pobrania”.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej dostępny w zakładce „Do pobrania”.

 

Pogotowie Ciepłownicze: Tel. 698 875 969 całodobowo w okresie sezonu grzewczego

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łęczycy, w porozumieniu z łęczyckimi administratorami budynków wielorodzinnych, rozszerza zakres usług świadczonych ich mieszkańcom, oferując zastąpienie elektrycznych podgrzewaczy wody, podgrzewaniem wody wodociągowej ciepłem wytwarzanym w miejskich ciepłowniach.

Poza bezpieczeństwem i komfortem użytkowania oraz niezawodnością działania i pewnością dostaw, oferujemy także stabilność cenową, gdyż taryfy cenowe dla ciepła zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.
Komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej zapewni Państwu bezproblemowa eksploatacja oparta na nowoczesnych materiałach i rozwiązaniach technicznych.

32zł oszczędności na podgrzaniu o 50°C jednego m³ wody

Przy miesięcznym zużyciu 1m³/osobę, oszczędzamy 384 zł na osobę rocznie

1536 zł oszczędności przy 4-osobowej rodzinie

Dzięki naszym rozwiązaniom rodzina 4-osobowa zaoszczędzi rocznie 1 536zł

Już po roku zwracają się koszty inwestycji

Wartość inwestycji zwraca się rodzinie już po roku czasu!

Szybki czas montażu w mieszkaniu klienta

W samym mieszkaniu monterzy przebywają jedynie 1-2 godzin

Sprawdź nasze dotychczasowe realizacje